banner_xRg6ZFl6_Koldok_970x250.gif
banner_PIz6eiCM_Koldok_300x250.gif

Vezető köztisztviselői állást hirdetett a Maros Megye Tanács (X)

A Maros Megyei Tanács versenyvizsgát szervez, toborzás útján, a szakapparátusa a Terület- és Városrendezési Igazgatóság Városrendezési Szolgálatának a betöltetlen vezető köztisztviselői, szolgálatvezetői állására.

A betöltetlen levő köztisztségnek a megnevezése:

A Maros Megyei Tanács szakapparátusa, a Terület- és Városrendezési Igazgatóság Városrendezési Szolgálatának I. osztályú, II. fokozatú vezetője. A versenyvizsga lebonyolításának a feltételei:

A versenyvizsgára, a Maros Megyei Tanács, Marosvásárhely Győzelem tér 1 sz. alatti, székhelyén kerül sor.

Az írásbeli próba 2019. december 19.-én 1100 órától lesz.

Az interjú az írásbeli próba dátumától maximum 5 munkanapon belül lesz. Az interjúnak a dátumát, időpontját és helyét az írásbeli próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időbe fogják közölni.

A versenyvizsga aktákat 2019.11.15. – 2019.12.04. között lehet beadni a Maros Megyei Tanács, Marosvásárhely, Győzelem tér 1 sz. alatti székhelyén.

1. A versenyvizsgán való részvétel feltételei

Ahhoz, hogy toborzás útján, egy vezető köztisztségnek, a betöltésének a versenyvizsgáján részt vehessen, a jelentkezőnek a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 465. cikkely (1) bekezdése által előírt feltételeket halmozottan kell teljesítenie, amint következnek:

 1. román állampolgárságú és Romániai lakos legyen;
 2. tud románul írni és olvasni;
 3. minimum 18 éves legyen;
 4. teljes körűen cselekvőképes legyen;
 5. az állásnak, amelyikre jelentkezik, megfelelő egészségi állapottal rendelkezik. Az egészségi állapotának az igazolása, szakorvosi kivizsgálás alapján történik, a családi orvos által;
 6. teljesíti a 2. pontban előírt tanulmányi feltételeket és esetenként az 5 éves szakmai régiségi feltételeket, amelyeket előír a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 468. cikkely (2) bekezdés a) betű, a szolgálatvezetői köztisztségnek az elfoglalásának az érdekébe;
 7. kell teljesítse, a munkaköri leírás szerinti jellegzetes feltételeket, ennek a köztisztségnek a betöltéséhez;
 8. nem volt jogerősen elítélve, az emberiség ellen, az állam ellen vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, korrupciós vagy szolgálati bűncselekményért, az igazságszolgáltatást megakadályozó bűncselekményért, hamisítási vagy egy szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely a tisztség gyakorlásában inkompatíbilissá tenné, kivéve az esetet, amikor közbejött a rehabilitáció, az elítélés utáni amnesztia vagy a cselekménynek a büntethetősége megszűnt;
 9. nem volt eltiltva, jogerős bírósági határozattal, olyan köztisztségnek a betöltésétől vagy gyakorolt szakmától, amelynek a végzése közben elkövette a bűncselekményt, a törvény szerint;
 10. az utóbbi 3 évbe, nem volt felmentve köztisztségből vagy nem bontották fel az egyéni munkaszerződését, fegyelmi okok miatt;
 11. nem volt a Securitate-nak az alkalmazottja vagy kollaboránsa, a jellegzetes jogszabályok feltételei szerint.

2. A tisztség elfoglalásának a sajátos követelményei:

A) hosszútávú egyetemi tanulmányok, licenc vagy egyenértékű oklevéllel a következő területeken (DL) és szakosodásokkal (S) – a 326/2019. sz. Kormányhatározat szerint, beleértve az azokkal egyenértékűeket, az elvégzésük pillanatába, a felsőoktatási intézmények szerkezete és az egyetemi tanulmányi szakok/programok szerint.

- DL: építészet                                    - S: építészet;

- DL: városrendezés.

B) Mesteri egyetemi képzés a közigazgatás, menedzsment vagy a köztisztségnek a betöltéséhez szükséges szaktanulmányok területén.

C) minimum 5 éves régiség, a köztisztségnek a betöltéséhez szükséges szaktanulmányokban.

Az érdekelt személyek kiegészítő információkat kérhetnek a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatán – 61. szoba,  tel. 0265263211, 1236 belső, Petruța Oroian Lucian úrtól vagy a cjmures@cjmures.ro elektronikus postai címen.

 

banner_4BtporpC_300x250-HU.jpg

Kapcsolódók

banner_33n1iUxf_maltai-970x250.gif
banner_jpL2NADm_maltai-300x250.gif

Kimaradt?