Állásokat hirdetett a Transilvania Motor Ring Ügyintéző-Karbantartó Szolgálata (X)


-A A+

A Maros Megyei Tanács 2019. 07. 29.-én versenyvizsgát szervez a Transilvania Motor Ring Ügyintéző-Karbantartó Szolgálat keretében betöltetlen szerződéses állásoknak az elfoglalására. A következő állásokra lehet jelentkezni:

1. Kezdő szakfelügyelő – egyetemi tanulmányok – 1 állás;

2. II. Fokozat referens – középfokú tanulmányok – 1 állás;

3. Kezdő referens – középfokú tanulmányok – 1 állás;

4. I. Fokozatú gépjárművezető – közép és/vagy általános iskolai tanulmányok – 1 állás;

Általános feltételek:

Egy betöltetlen állást az a személy foglalhat el aki a következő feltételeket teljesíti:

 1. román állampolgárságú, más az Európai Unió tagországának vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államnak az állampolgára és Romániai lakos;
 2. tud románul írni és olvasni;
 3. megvan a törvényes előírások által szabályozott minimális életkora;
 4. teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 5. megfelelő egészségi állapottal rendelkezik az általa megpályázott állás betöltésére, amelyet a családorvos vagy az illetékes egészségügyi egység által kibocsátott orvosi igazolással bizonyít;
 6. teljesíti a tanulmányi feltételeket és esetenként a régiségi feltételeket, vagy más a versenyvizsgára bocsátott állásnak a követelményei szerinti sajátos feltételeket;
 7. nem volt jogerősen elítélve, az emberiség ellen, az állam ellen vagy a hatóság ellen elkövetett bűncselekményért, hamisítási vagy korrupciós tettek elkövetéséért vagy egy szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely a tisztség gyakorlásában inkompatibilissá tenné, kivéve azt az esetet, amikor közbejött a rehabilitáció.

A kezdő szakfelügyelői állásnak a sajátos követelményei:

A jelentkezők halmozottan kell teljesítsék a következő sajátos követelményeket:

 • egyetemi végzettséggel licensz vagy egyenértékű oklevéllel rendelkeznek mérnöki tudományok terén;
 • B kategóriás vezetői jogosítvánnyal rendelkeznek;
 • a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelnek.

A II. fokozatú referens állásnak a sajátos követelményei:

A jelentkezők a következő feltételeknek kell eleget tenniük:

 • legalább középfokú tanulmányokat végeztek és érettségi diplomával rendelkeznek;
 • B kategóriás vezetői jogosítvánnyal rendelkeznek;
 • Szakmai régiségük legalább 6 hónap;
 • a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelnek.

A kezdő referens állásnak a sajátos követelményei:

A jelentkezők a következő feltételeknek kell eleget tenniük:

 • legalább középfokú tanulmányokat végeztek és érettségi diplomával rendelkeznek;
 • B kategóriás vezetői jogosítvánnyal rendelkeznek;
 • a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelnek.

A I. fokozatú gépjármű vezető állásnak a sajátos követelményei:

A jelentkezők a következő feltételeknek kell eleget tenniük:

 • közép és/vagy általános iskolai tanulmányok;
 • A, B, C kategóriás vezetői jogosítvánnyal rendelkeznek;
 • Szakmai régiség legalább 3 év;
 • a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelnek.

A versenyvizsga lebonyolításának a körülményei:

A versenyvizsga írásbeli vizsgából és interjúból áll.

A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács, Marosvásárhely Győzelem tér 1 sz. alatti székhelyén kerül sor.

Az írásbeli próba 2019. 07. 29.-én 1000 órától lesz;

Az interjúra, esetenként az írásbeli/gyakorlati próbára az írásbelit követő maximum 4 munkanapon belül kerül sor.

Az interjú dátumát, időpontját és helyét az írásbeli/gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egyidőben fogják közölni.

A versenyvizsgához szükséges iratcsomót a Maros Megyei Tanács székhelyére kell benyújtani a Marosvásárhely, Győzelem tér 1 sz., 63. szobába, Cismaș Lucia-Felicia, a Humánerőforrás Szolgálat tanácsadójának címezve, telefon: 0265263211, 1236 belső, fax: 0372651236, email: cismas.lucia@cjmures.ro.

Az iratcsomót a versenyvizsgára vonatkozó felhívás Románia Hivatalos Közlönyének a III. Részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül lehet benyújtani.

Az eredmények kifüggesztésének a határideje, a vizsga befejezési idejétől számított egy munkanap.

Erdeményhírdetést követően a jelentkezők legtöbb egy munkanapon belül óvást nyújthatnak be ha elégedetlenek az eredményeikkel. Az írásbeli próba/gyakorlati próba vagy az interjú eredményei ellen megfogalmazott óvások esetében, az óvásokat megoldó bizottság, csak az óvási joggal élő jelentkezőnek a dolgozatát vagy az interjú válaszainak a jegyzékét fogja elemezni, legtöbb egy munkanapon belül az óvások megküldésének a határidejének a lejárta után.

A végeredményeket a hatóság székhelyén, valamint a honlapján függesztik ki, legfennebb egy munkanapon belül, a 286/2011. sz. Kormányhatározat 32. cikkely (2) bekezdésében előírt határidőnek a lejártával, a végső pontszámok megjelölésével, illetve minden jelentkezőnek a ”bejutott” vagy ”elutasítva” megjegyzésekkel.

A versenyvizsgára való beiratkozás érdekében a jelentkezők benyújtanak egy iratcsomót, amely a következő dokumentumokat fogja tartalmazni:

a) a versenyvizsgára való jelentkezési kérés, amely a szervező közhatóságnak vagy intézménynek a vezetőjéhez lesz címezve;

b) a személyazonossági iratnak vagy bármely a személyazonosságot igazoló dokumentumnak a másolatát;

c) a tanulmányi szintet igazoló okiratoknak  a másolatai, a szakosodásokról szóló igazoló iratok másolatai, valamint az állás sajátos feltételeinek a teljesítését igazoló dokumentumoknak a másolatai;

d) a munkakönyv vagy esetenként a munkarégiséget, a szakmai régiséget és/vagy szaktanulmányi régiséget igazoló igazolások, másolatok;

e) erkölcsi bizonyítvány vagy egy, a saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nincs büntetett előélete, amely összeférhetetlenné tegye a tisztséggel, amelyre jelentkezett. Ha a jelentkező nyilatkozatot tesz le, akkor legkésőbb a vizsga napjáig be kell nyújtania a hatóság által kiállított eredeti erkölcsi bizonyítványt;

f) érvényes orvosi igazolás. Az orvosi igazolás érvényessége 6 hónap;

h) szakmai önéletrajz.

Az egészségi állapotot igazoló bizonyítvány tartalmazza olvashatóan az irat számát, a kibocsátás dátumát, a kibocsátó nevét és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott szabványos formátumban.

A b) –d) pontokban előírt iratoknak az eredeti példányait is be kell mutatni jelentkezéskor.

A kezdő szakfelügyelői állás könyvészeti anyaga:

1. A 2861/2009 számú Közpénzügyi miniszteri rendelet;

2. A Maros Megyei Tanács 86/09.08.2018. számú határozatának 1. számú melléklete, mely a Transilvania Motor Ring komplexum használati és bérbeadási díjainak a szabályzatára vonatkozik;

3. A 319/2006 számú törvény;

4. A 1425/2006 számú kormányhatározat;

5. Az újraközölt, a tűzvédelemi szabályzatra vonatkozó 307/2006 számú törvény;

6. Az utólag kiegészített, a tűzvédelmi normák jóváhagyásáról szóló 163/2007 számú Közigazgatási és Belügyminiszteri rendelet.

A II. fokozatú referens és a kezdő referens állásnak a könyvészete:

 

1. A Maros Megyei Tanács 86/09.08.2018. számú határozatának 1. számú melléklete, mely a Transilvania Motor Ring komplexum használati és bérbeadási díjainak a szabályzatára vonatkozik;

2. A 319/2006 számú törvény;

3. A 1425/2006 számú kormányhatározat;

4. Az újraközölt, a tűzvédelemi szabályzatra vonatkozó 307/2006 számú törvény;

5. Az utólag kiegészített, a tűzvédelmi normák jóváhagyásáról szóló 163/2007 számú Közigazgatási és Belügyminiszteri rendelet.

A I. fokozatú gépjármű vezető állásnak a könyvészete:

1. A Maros Megyei Tanács 86/09.08.2018. számú határozatának 1. számú melléklete, mely a Transilvania Motor Ring komplexum használati és bérbeadási díjainak a szabályzatára vonatkozik;

2. Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közúti közlekedésre vonatkozó 195/2002 számú Sürgősségi Kormányrendelet.
EZT OLVASTA MÁR?

X