Címke: Bíró Béla

 • Bíró Béla: Biodiverzitás és koronavírus

  Az autonómia azonban semmiképpen sem jelenthet valamiféle bezárkózást, ellenkezőleg, a minden szintű harmonikus együttműködés legfontosabb előfeltétele.

 • Bíró Béla: Mit hozhat a jövő?

  Hogy lesz-e más a világ, mint amilyen, az iránt nekem kétségeim vannak. Egyetlen fejleményről vélem úgy, hogy nyomokat hagyhat bennünk. S ez a közösségi összetartozás, a közösségi lét újrafelfedezése.

 • Bíró Béla: Kísérlet fogalomtisztázásra

  A német liberálisok ma is konzervatívoknak tartják önmagukat. És okkal. A klasszikus liberalizmus azonban szülőhelyén, az angolszász világban fokozatosan átalakult.

 • Bíró Béla: Himnusz és ráolvasás

  Hallgathatjuk a nemzeti himnuszt. Feltehetően az is használni fog. Elvégre mi, magyarok és románok is jórészt a ráolvasásokba vetett hitünknek köszönhetjük, hogy túléltük az utóbbi ezredéveket…

 • Bíró Béla: A vírus és az államiság

  Politikusokat képeztek ki, akik aztán a politikai rendszer különböző szintjein, a törvényhozásban, a végrehajtó hatalomban és a (formailag független) igazságszolgáltatásban is az ő érdekeiket képviselték.

 • Bíró Béla: A koronavírus forgatókönyvei

  Minél inkább lassítjuk a járvány lefolyását, annál tovább kell elviselnünk a politika által „ránk kényszerített” korlátozásokat.

 • Bíró Béla: A keserű szájíz

  A vesztegzár, melyet lassan minden államban bevezetnek, nem csak a családi viszonyokat, a politikai életet, a kulturális és sportrendezvényeket, magyarán a közéletet, hanem ami mindezeknek az alapja, a gazdaságot is veszélyezteti.

   

 • Bíró Béla: Németország és a jogállam

  Egy jogállamban nem létezhetnek törvényen kívüli terek, amilyeneket az etnikai alapon szerveződő (migránsok által működtetett) bűnszövetkezetek vagy az ökológiára hivatkozó zöldek követelnek meg maguknak.

 • Bíró Béla: A gyűlölködés koronavírusa

  Bár a megbetegedések csupán egy százaléka halálos, és az áldozatok is inkább az idősebb korosztályok tagjai közül kerülnek ki, az aggodalmak indokoltak. És nem elsősorban a koronavírus miatt.

 • Bíró Béla: A társalgás dicsérete

  A modern világ a maga szigorúan, sőt sokszor mereven elkülönült munkamegosztásával gépiesít bennünket. A párok napjainak nagy része manapság egymástól távol telik.

 • Bíró Béla: Emlékezetkultúra

  Mindenkinek megvannak a maga súlyos sérelmei. S a megbocsátásra csak és csakis akkor nyílhat lehetőség, ha a mások bűneit nem arra használjuk fel, hogy a sajátjainkat relativizáljuk.

 • Bíró Béla: A politika végnapjai?

  Lassan választói támogatással nem, vagy csak alig rendelkező politikusok jogilag kiügyeskedett koalíciói tarthatják fenn a status quo-t.

 • Bíró Béla: Bizalmi index – és ami mögötte van

  A társadalmi bizalom, a társadalmi tőke magas szintjének megőrzése vagy megteremtése éppoly mértékben serkentheti a gazdasági és a társadalmi fejlődést, mint a fizikai tőke bősége.

 • Bíró Béla: „Szegregáció”

  A 21. századi társadalmakat világ szerint tova a többségi társadalmak önimádattól részeg ideológusainak félig sem gondolt, s főként önelégült teóriai rohasztják gyanakvástól, undortól, idegengyűlölettől bűzlő katyvasszá.

 • Bíró Béla: Kényszerasszimiláció és gyökértelenség

  A multikulti Németországban – akárcsak minálunk – vagy ásatag megtévesztési szándéknak vagy kifejezetten pejoratív megbélyegzésnek számít.

 • Bíró Béla: A kettős mérce mint jogelv

  A klímaszükségállapotról és az állampolgári engedetlenségről szóló mind divatosabbá váló fecsegés magát a jogállamot üresíti ki.

 • Bíró Béla: Merre van Európa?

  Ha valaki azt hinné, hogy Lengyelország minden baja a nemzeti önérzeten esett sérelmekből fakad, és hogy a lengyeleket a Nyugat túlhajtott követelményei vagy a túl szoros brüsszeli kontroll teszi ingerlékennyé, téved.

   

 • Bíró Béla: A Steinmeier-formula tétjei

  A rendezést nemcsak az oroszok, de a nyugati államok józan gondolkodású politikusai, főként a németek valamiféle, a szóban forgó megyék különleges státusára alapozva tudják elgondolni.

 • Bíró Béla: Aggodalmas digitalizáció

  A krízis annál pusztítóbb lesz, minél tovább tart a konjunktúra, és a jegybankok a következő összeomlást olcsó pénzekkel (magyarán a pénznyomdák működtetésével) minél tovább kitolják.

 • Bíró Béla: Agyhalálok – tényleg?

  Aki vészhelyzetet kiált, az kapitulál. Amire az is utal, hogy a Timmermans által benyújtott rezolúció teljesen tartalmatlan. Legfeljebb arra jó, hogy pánikot keltsen.