Címke: Bíró Béla

 • Bíró Béla: Az „integráció” zsákutcája

  Bármerre néz az ember, Nyugat-Európában mindenütt félig, vagy félig sem gondolt gondolatokkal találkozhat. A politikai elit vagy nem képes, vagy nem hajlandó tovább látni az orra hegyénél.

 • Bíró Béla: Fortyogó vulkán tetején

  Az angolok nem csak ellenünk teszik, amit tesznek, hanem bizonyos értelemben értünk is. Az persze már az Unió új vezetőitől függ, hogy (ők legalább) képesek lesznek-e levonni az őket érintő konzekvenciákat.

 • Bíró Béla: Illiberalizmus-szindróma

  Ha Orbán Viktor érveit sorra vesszük, tényleg egyértelművé válik, hogy nem a liberalizmussal van baja, hanem – tételesen is – a neoliberalizmussal. De azzal minden – valóban racionális – gondolkodónak van baja.

 • Bíró Béla: Nándorfehérvári vereség

  A magyarellenesség jegyében született Kis Antant kapott léket. S számos jelből ítélve ma már a szlovákok és a csehek is fontosabbnak tartják azt, ami a Duna-medencei népeket összeköti, mint azt, ami szétválasztja.

 • Bíró Béla: A populizmus színeváltozásai

  A környezetvédelem még azoknak az esetében is pusztán szólamnak bizonyul, akik a klímaválság megoldását a „legkövetkezetesebben” szorgalmazzák. A Zöldekről van szó.

   

 • Bíró Béla: Áldás vagy átok?

  A természet vagy az Isten nagyon is tudta, hogy miért szabta végesre az emberi életet. Aligha lehet kétséges, hogy ezt a legszentebb (de legalábbis annak vélt) teremtménye, az ember iránti tiszteletteljes szánalom jegyében tette.

 • Bíró Béla: A kizárólagosság válsága

  Ez is demokrácia: egymás kölcsönös elviselése. Legalábbis addig, amíg megtanuljuk egymást nem csupán elviselni, de tisztelni is. Továbbra is kölcsönösen.

 • Bíró Béla: A gloire visszaüt

  A muszlim hitnek még csak győzedelmesnek sem kell lennie, pusztán be kell vonulnia a maga „békés módján” a keresztények által önként átengedett hitbéli terekbe.

 • Bíró Béla: Téboly és utópia

  Egy államhatárok nélküli földgolyó álma romantikusnak és igazságosnak tűnhet, de korántsem realisztikus.

   

 • Bíró Béla: Szemközt a történelemmel

  Mindkét fél hajlamos a tűzzel játszani. A világ a kubai rakétaválság óta még nem került ennyire közel egy újabb katasztrófához. A háborús konfliktus kirobbanása ugyanis nem csak Amerikát és Iránt érinti.

   

 • Bíró Béla: Provokáció és előjog

  A politika és jog gyakorlatilag a dzsungel törvényének, a nyers hatalmi erőszaknak az elleplezését szolgálja. Ugyanazon politikai és jogi érvek – a jól ismert kettős mérce alapján – mindig az erősebb felet szolgálják.

   

 • Bíró Béla: Osztrák harababura

  Egész sor közvéleménykutatás is tanúsítja, hogy a nyugati állampolgárok több mint fele nem bízik meg a mainstream médiában. Úgy tekinti, hogy az gazdasági érdekcsoportot szolgál, s ennek jegyében gátlástalanul manipulálnak.

 • Bíró Béla: Felforgató „forradalmak” helyett építő reformok?

  Nem jobb- vagy baloldali „forradalmakra”, hanem demokratikus reformokra kell számítanunk. S ez a tény minden valódi demokratában nem annyira aggodalmakat, mint inkább óvatos reményeket ébreszthet.

 • Bíró Béla: Bevándorlás vs. klímaválság?

  A nemzetközi közösségben manapság zajló folyamatok ugyanolyan jóvátehetetlen károkat okoznak az emberiségnek, mint az egyes állat én növényfajok rohamos pusztulása az ökoszisztéma egészének.

 • Bíró Béla: „Riogatás” helyett

  A túlságosan magabiztos emberi intelligencia mind nyilvánvalóbban ennek a földi ökoszisztémában megmutatkozó intelligenciának a lehetőségfeltételeit számolja fel…

 • Bíró Béla: Frontfelvonulás

  Egy alapvető tanulság számunkra, romániai magyarok számára is adódik: mindenkinek, aki él és mozog, el kell mennie szavazni. Valóban sok, nagyon sok forog kockán. A mi sorsunk is, nem csak Európáé.

 • Bíró Béla: Önszervezés és kölcsönösség

  A magyar Erdélyt még a román Ardealtól is fényévek választják el. Transilvaniáról és a róla szóló mondatokról, sőt narratívákról nem is beszélve.

 • Bíró Béla: Fasiszta kommunizmusok

  A nyugatiak hiába keresztelték át a nyelvi-kulturális asszimilációt integrációvá, ez a rendszer ugyanúgy nem reformálható, ahogyan a kommunizmus sem volt az.

 • Bíró Béla: Foggal és körömmel

  AKK nem válhat Angela Merkel klónjává. Angela Merkel ugyanis egy mintaszerűen sikeres Németország kancellárja volt.

 • Bíró Béla: Miért más az ugyanaz?

  A határon túli magyarokra nehezedő, vaskövetkezetességgel érvényesített asszimilációs kényszerek minden asszimilációs veszteség dacára sem voltak képesek maradéktalanul felmorzsolni az utódállamok magyar kisebbségeit.