Címke: Bíró Béla

 • Bíró Béla: Paradox valóságérzékelés

  A román emberek többsége tudja, hogy szinte mindenben hazudnak neki, de mert úgy érzi, hogy a hazugság a hasznára van, színleg elfogadja őket.

 • Bíró Béla: Quo vadis, Nyugat?

  A francia nemzetállam ideálja hasonló miliőben jött létre. A „többség” (valójában egy csőcseléknyi kisebbség) terrorjaként, mely kizárt minden kisebbségi véleményt.S ezt a beállítódást a modern demokrácia sem tudta eltüntetni.

   

 • Bíró Béla: Mars a koporsóba!

  A tolerancia és gyűlöletbeszéd elutasításának pózában tetszelgő  gonoszságnak az egyik legújabb leleménye az idősebb generáció szavazati jogának megkérdőjelezésére irányuló, ez idő szerint még „tétova” javaslat.

   

 • Bíró Béla: Homo bellicus

  Még ha igaz lenne is a mondás, hogy aki békét akar, annak fel kell készülnie a háborúra, a mindinkább fölpörgő fegyverkezési hajsza önmagában is katasztrofális következményekkel járhat.

 • Bíró Béla: „Kulturális” forradalmaink

  A rasszista fehér férfi gyűlöletére alapozott teória a marxizmushoz hasonlóan ismét a múltat akarja végkép eltörülni, és működőképes emberi társadalmakat próbál káoszba taszítani.

 • Bíró Béla: Növekvő bizalmatlanság

  A képviseleti demokrácia képvisel ugyan, de korántsem azokat, akik – a rendelkezésükre álló kínálatból – a „legmegfelelőbb” jelölteket kiválasztják… Nyilvánvalóan a kínálat körül nem stimmel valami…

   

 • Bíró Béla: A farkaskutya és a rottweiler

  Ha az emberi kultúra több évezredes értékeit meg akarjuk őrizni, abban kellene egyenlőknek maradnunk, hogy a másikat nem próbáljuk magunkhoz idomítani. Merthogy éppen az tesz értékessé bennünket, hogy mások vagyunk.

 • Bíró Béla: Ki marad itt, ha még mi sem?

  Jó lenne észrevenni, hogy Trianon nem csak bennünket, határon túli magyarokat tett nyomorultakká, de (még inkább) azokat, akik nyomorultakká tettek bennünket.

 • Bíró Béla: Kedves olvasók!

  A provokáció- és a szólás szabadsága közt lényegbevágó különbség van.

 • Bíró Béla: Folkhemmet

  Nekünk, akik itt, Kelet-Közép Európában mindezt megéltük, a fentiek hallatán méltán rándul össze a gyomrunk. Számunkra világos, hogy ez a svéd modell a létező szocializmus közvetlen folytatása, a nyugati új-utópia.

 • Bíró Béla: Az ideológia oltára

  Ha az ember nem lehet biztos benne, hogy mindként fél betartja-e a szabályokat, vagy maguk a szabályok válnak kétségessé, nehéz lesz egykönnyen tisztázni, hogy a győztes mindent tisztességesen tett-e.

 • Bíró Béla: Az érzelmi közelség kora?

  Amire szükség lenne, az a tényleges szolidaritás Európája. Ez esetben a járvány által kierőszakolt másfél méteres fizikai távolság időszakát az érzelmi közelség kora válthatná fel.

 • Bíró Béla: Agresszió és összeesküvés-elmélet

  Az, ami mindannyiukat összeköti, annak hipotézise, hogy a járvány voltaképpen „nem is létezik”, illetve ha igen, azt valakik (minden esetben az „ellenség”) szabadította rá az emberiségre.

   

 • Bíró Béla: Kockázatok és előnyök

  A közvetlen kapcsolatok jelentősége a családban, a szomszédságban, a településen még inkább felértékelődhet. A közösségi érzés és az individualizmus közt egyfajta érzelmi-racionális egyensúly alakulhat ki.

 • Bíró Béla: A lóláb és a kétely

  Nemcsak a LIBE bizottság rögeszméi sértenek, de választott államelnökünk nacionalista tévedhetetlenségének bohócmutatványa is. Politikusainkat a válságok sem józanítják ki, még bódultabb önimádatba hajszolják.

 • Bíró Béla: Biodiverzitás és koronavírus

  Az autonómia azonban semmiképpen sem jelenthet valamiféle bezárkózást, ellenkezőleg, a minden szintű harmonikus együttműködés legfontosabb előfeltétele.

 • Bíró Béla: Mit hozhat a jövő?

  Hogy lesz-e más a világ, mint amilyen, az iránt nekem kétségeim vannak. Egyetlen fejleményről vélem úgy, hogy nyomokat hagyhat bennünk. S ez a közösségi összetartozás, a közösségi lét újrafelfedezése.

 • Bíró Béla: Kísérlet fogalomtisztázásra

  A német liberálisok ma is konzervatívoknak tartják önmagukat. És okkal. A klasszikus liberalizmus azonban szülőhelyén, az angolszász világban fokozatosan átalakult.

 • Bíró Béla: Himnusz és ráolvasás

  Hallgathatjuk a nemzeti himnuszt. Feltehetően az is használni fog. Elvégre mi, magyarok és románok is jórészt a ráolvasásokba vetett hitünknek köszönhetjük, hogy túléltük az utóbbi ezredéveket…

 • Bíró Béla: A vírus és az államiság

  Politikusokat képeztek ki, akik aztán a politikai rendszer különböző szintjein, a törvényhozásban, a végrehajtó hatalomban és a (formailag független) igazságszolgáltatásban is az ő érdekeiket képviselték.