Címke: Bíró Béla

 • Bíró Béla: A bennfentesek polgárháborúja

  A másként gondolkodók megbélyegzése minálunk is úzus. Főként az interneten, de a nyomtatott sajtóban is. S a megfélemlítési kampányok áldozatai minálunk is önmagukra vannak utalva. Senkinek sincs bátorsága védelmükre kelni.

 • Bíró Béla: „…nem fogtok ráismerni…”

  Egyetlen ember van, aki valóban tudja, hogy mit akar, Erdogan. S ő zavartalanul végig is viszi akaratát. Nem is csinál titkot belőle. Megvannak hozzá az eszközei is. Nem utolsó sorban a mi európai ostobaságunk…

   

 • Bíró Béla: Halmozódó véletlenek

  Lehet, hogy fóbiás vagyok, de számomra nagyon úgy tűnik, hogy itt a véletlenek leplei mögött (ismét)  valami nagy-nagy szükségszerűség készülődik. A romániai magyarság egységét kell megbontani.

   

 • Bíró Béla: Lucian Boia és az értelem napvilága

  Románia – nacionalizmusával és történelemhamisításaival – nem annyira bennünket, mint önmagát tette (és teszi sajnos továbbra is) tönkre.

   

 • Bíró Béla: Reálpolitikák

  A román és a magyar igazság csak akkor zárhatja ki egymást, ha önmagát mindkettő vitathatatlannak és kizárólagosnak tételezi. De ez épp attól olyannyira siralmas, mert egy józanabb alapállásból kifejezetten nevetséges.

 • Bíró Béla: A láng és a joghézagok

  Mindez annak a következménye, hogy a nemzetközi szervezetek képtelenek a kisebbségek jogainak rendezését garantáló, a nemzetiségek és nemzetrészek harmonikus együttélésének jogi normáit kidolgozni.

 • Bíró Béla: Az etnikai tisztogatás és az emberi jogok

  Történik mindez annak a NATO-nak a tőszomszédságában (sőt „részvételével”, lévén maga Törökország is fontos NATO-tag), mely a mai zűrzavart a „liberális demokrácia és az egyetemes emberi jogok” nevében úgymond kiügyeskedte.

 • Bíró Béla: Fény az alagút végén?

  Az USA és az Európai Unió nemcsak veszedelmesnek, de megengedhetetlennek is ítélt minden – a térség nemzetiségi viszonyainak méltányos rendezésére irányuló – nyelvi-kulturális kísérletet.

 • Bíró Béla: Az egység kockázatai

  A nulla vagy végső esetben negatív kamat voltaképpen bújtatott adóemelést jelent. Ahelyett, hogy az állam újabb adókat vetne ki, az értékpapírok és a takarékbetétkönyvek révén vonja el polgáraitól a pénzt.

   

 • Bíró Béla: Digitális jövő

  A történelem során a szabadság nem kiterjedésében növekedett. Legfeljebb  minőségében javult… A kötöttségek, melyeket vállaltunk, mind közelebb estek a valóban önként vállalhatóhoz.

   

 • Bíró Béla: Tárgyalni arany

  A fegyverek soha nem voltak haszontalanabbak, mint manapság. Fegyverekkel ma már gyakorlatilag mindent el lehet pusztítani, de megoldani semmit sem lehet. Tárgyalni arany.

 • Bíró Béla: Az RMDSZ és a tudatlanság fátyla

  Az elnökválasztási versenybe való belépéssel tehát olyan kisebbségek is érvényesíthetik az auditur et altera pars alapvető jogát, akik ezt „normális” körülmények közt egyáltalán nem, vagy csak nagyon korlátozottan tehetik meg.

 • Bíró Béla: Déja vu

  A nyugati elit jó ideje egyfajta politikai demenciában szenved, mind nyilvánvalóbb. Egyrészt fogalma sincs arról, hogy milyen világban él. Másrészt arra sem emlékszik, ami néhány perccel korábban történt.

 • Bíró Béla: Példabeszéd az 5 százalékról, avagy a negatív kamat

  Az igazi demokrácia nem csupán szólás- és gyülekezési szabadságot jelent, hanem és mindenekelőtt a másik fél érveinek meghallgatását, azt a meggyőződést, hogy a másiknak is lehet igaza.

 • Bíró Béla: A cél mégiscsak szentesítheti az eszközt?

  Kínosan nehéz eldönteni, hogy a valódi cél tényleg a klímaválság megfékezése-e vagy jóval inkább a politikai hatalom késedelem nélküli megszerzése. A nagy zöld menetelés a hatalom felé…

 • Bíró Béla: Az „integráció” zsákutcája

  Bármerre néz az ember, Nyugat-Európában mindenütt félig, vagy félig sem gondolt gondolatokkal találkozhat. A politikai elit vagy nem képes, vagy nem hajlandó tovább látni az orra hegyénél.

 • Bíró Béla: Fortyogó vulkán tetején

  Az angolok nem csak ellenünk teszik, amit tesznek, hanem bizonyos értelemben értünk is. Az persze már az Unió új vezetőitől függ, hogy (ők legalább) képesek lesznek-e levonni az őket érintő konzekvenciákat.

 • Bíró Béla: Illiberalizmus-szindróma

  Ha Orbán Viktor érveit sorra vesszük, tényleg egyértelművé válik, hogy nem a liberalizmussal van baja, hanem – tételesen is – a neoliberalizmussal. De azzal minden – valóban racionális – gondolkodónak van baja.

 • Bíró Béla: Nándorfehérvári vereség

  A magyarellenesség jegyében született Kis Antant kapott léket. S számos jelből ítélve ma már a szlovákok és a csehek is fontosabbnak tartják azt, ami a Duna-medencei népeket összeköti, mint azt, ami szétválasztja.

 • Bíró Béla: A populizmus színeváltozásai

  A környezetvédelem még azoknak az esetében is pusztán szólamnak bizonyul, akik a klímaválság megoldását a „legkövetkezetesebben” szorgalmazzák. A Zöldekről van szó.