Címke: Bíró Béla

 • Bíró Béla: A társalgás dicsérete

  A modern világ a maga szigorúan, sőt sokszor mereven elkülönült munkamegosztásával gépiesít bennünket. A párok napjainak nagy része manapság egymástól távol telik.

 • Bíró Béla: Emlékezetkultúra

  Mindenkinek megvannak a maga súlyos sérelmei. S a megbocsátásra csak és csakis akkor nyílhat lehetőség, ha a mások bűneit nem arra használjuk fel, hogy a sajátjainkat relativizáljuk.

 • Bíró Béla: A politika végnapjai?

  Lassan választói támogatással nem, vagy csak alig rendelkező politikusok jogilag kiügyeskedett koalíciói tarthatják fenn a status quo-t.

 • Bíró Béla: Bizalmi index – és ami mögötte van

  A társadalmi bizalom, a társadalmi tőke magas szintjének megőrzése vagy megteremtése éppoly mértékben serkentheti a gazdasági és a társadalmi fejlődést, mint a fizikai tőke bősége.

 • Bíró Béla: „Szegregáció”

  A 21. századi társadalmakat világ szerint tova a többségi társadalmak önimádattól részeg ideológusainak félig sem gondolt, s főként önelégült teóriai rohasztják gyanakvástól, undortól, idegengyűlölettől bűzlő katyvasszá.

 • Bíró Béla: Kényszerasszimiláció és gyökértelenség

  A multikulti Németországban – akárcsak minálunk – vagy ásatag megtévesztési szándéknak vagy kifejezetten pejoratív megbélyegzésnek számít.

 • Bíró Béla: A kettős mérce mint jogelv

  A klímaszükségállapotról és az állampolgári engedetlenségről szóló mind divatosabbá váló fecsegés magát a jogállamot üresíti ki.

 • Bíró Béla: Merre van Európa?

  Ha valaki azt hinné, hogy Lengyelország minden baja a nemzeti önérzeten esett sérelmekből fakad, és hogy a lengyeleket a Nyugat túlhajtott követelményei vagy a túl szoros brüsszeli kontroll teszi ingerlékennyé, téved.

   

 • Bíró Béla: A Steinmeier-formula tétjei

  A rendezést nemcsak az oroszok, de a nyugati államok józan gondolkodású politikusai, főként a németek valamiféle, a szóban forgó megyék különleges státusára alapozva tudják elgondolni.

 • Bíró Béla: Aggodalmas digitalizáció

  A krízis annál pusztítóbb lesz, minél tovább tart a konjunktúra, és a jegybankok a következő összeomlást olcsó pénzekkel (magyarán a pénznyomdák működtetésével) minél tovább kitolják.

 • Bíró Béla: Agyhalálok – tényleg?

  Aki vészhelyzetet kiált, az kapitulál. Amire az is utal, hogy a Timmermans által benyújtott rezolúció teljesen tartalmatlan. Legfeljebb arra jó, hogy pánikot keltsen.

 • Bíró Béla: A polarizáció pestise

  A társadalom egyre nagyobb része érzi úgy, hogy a politika elárulja a közösség voltaképpeni érdekeit. Mindenki csupán a sajátjait hajszolja. Így aztán mind erőteljesebb az igény egyfajta társadalmi összefogásra.

 • Bíró Béla: A bennfentesek polgárháborúja

  A másként gondolkodók megbélyegzése minálunk is úzus. Főként az interneten, de a nyomtatott sajtóban is. S a megfélemlítési kampányok áldozatai minálunk is önmagukra vannak utalva. Senkinek sincs bátorsága védelmükre kelni.

 • Bíró Béla: „…nem fogtok ráismerni…”

  Egyetlen ember van, aki valóban tudja, hogy mit akar, Erdogan. S ő zavartalanul végig is viszi akaratát. Nem is csinál titkot belőle. Megvannak hozzá az eszközei is. Nem utolsó sorban a mi európai ostobaságunk…

   

 • Bíró Béla: Halmozódó véletlenek

  Lehet, hogy fóbiás vagyok, de számomra nagyon úgy tűnik, hogy itt a véletlenek leplei mögött (ismét)  valami nagy-nagy szükségszerűség készülődik. A romániai magyarság egységét kell megbontani.

   

 • Bíró Béla: Lucian Boia és az értelem napvilága

  Románia – nacionalizmusával és történelemhamisításaival – nem annyira bennünket, mint önmagát tette (és teszi sajnos továbbra is) tönkre.

   

 • Bíró Béla: Reálpolitikák

  A román és a magyar igazság csak akkor zárhatja ki egymást, ha önmagát mindkettő vitathatatlannak és kizárólagosnak tételezi. De ez épp attól olyannyira siralmas, mert egy józanabb alapállásból kifejezetten nevetséges.

 • Bíró Béla: A láng és a joghézagok

  Mindez annak a következménye, hogy a nemzetközi szervezetek képtelenek a kisebbségek jogainak rendezését garantáló, a nemzetiségek és nemzetrészek harmonikus együttélésének jogi normáit kidolgozni.

 • Bíró Béla: Az etnikai tisztogatás és az emberi jogok

  Történik mindez annak a NATO-nak a tőszomszédságában (sőt „részvételével”, lévén maga Törökország is fontos NATO-tag), mely a mai zűrzavart a „liberális demokrácia és az egyetemes emberi jogok” nevében úgymond kiügyeskedte.

 • Bíró Béla: Fény az alagút végén?

  Az USA és az Európai Unió nemcsak veszedelmesnek, de megengedhetetlennek is ítélt minden – a térség nemzetiségi viszonyainak méltányos rendezésére irányuló – nyelvi-kulturális kísérletet.