Címke: Bíró Béla

 • Bíró Béla: A kizárólagosság válsága

  Ez is demokrácia: egymás kölcsönös elviselése. Legalábbis addig, amíg megtanuljuk egymást nem csupán elviselni, de tisztelni is. Továbbra is kölcsönösen.

 • Bíró Béla: A gloire visszaüt

  A muszlim hitnek még csak győzedelmesnek sem kell lennie, pusztán be kell vonulnia a maga „békés módján” a keresztények által önként átengedett hitbéli terekbe.

 • Bíró Béla: Téboly és utópia

  Egy államhatárok nélküli földgolyó álma romantikusnak és igazságosnak tűnhet, de korántsem realisztikus.

   

 • Bíró Béla: Szemközt a történelemmel

  Mindkét fél hajlamos a tűzzel játszani. A világ a kubai rakétaválság óta még nem került ennyire közel egy újabb katasztrófához. A háborús konfliktus kirobbanása ugyanis nem csak Amerikát és Iránt érinti.

   

 • Bíró Béla: Provokáció és előjog

  A politika és jog gyakorlatilag a dzsungel törvényének, a nyers hatalmi erőszaknak az elleplezését szolgálja. Ugyanazon politikai és jogi érvek – a jól ismert kettős mérce alapján – mindig az erősebb felet szolgálják.

   

 • Bíró Béla: Osztrák harababura

  Egész sor közvéleménykutatás is tanúsítja, hogy a nyugati állampolgárok több mint fele nem bízik meg a mainstream médiában. Úgy tekinti, hogy az gazdasági érdekcsoportot szolgál, s ennek jegyében gátlástalanul manipulálnak.

 • Bíró Béla: Felforgató „forradalmak” helyett építő reformok?

  Nem jobb- vagy baloldali „forradalmakra”, hanem demokratikus reformokra kell számítanunk. S ez a tény minden valódi demokratában nem annyira aggodalmakat, mint inkább óvatos reményeket ébreszthet.

 • Bíró Béla: Bevándorlás vs. klímaválság?

  A nemzetközi közösségben manapság zajló folyamatok ugyanolyan jóvátehetetlen károkat okoznak az emberiségnek, mint az egyes állat én növényfajok rohamos pusztulása az ökoszisztéma egészének.

 • Bíró Béla: „Riogatás” helyett

  A túlságosan magabiztos emberi intelligencia mind nyilvánvalóbban ennek a földi ökoszisztémában megmutatkozó intelligenciának a lehetőségfeltételeit számolja fel…

 • Bíró Béla: Frontfelvonulás

  Egy alapvető tanulság számunkra, romániai magyarok számára is adódik: mindenkinek, aki él és mozog, el kell mennie szavazni. Valóban sok, nagyon sok forog kockán. A mi sorsunk is, nem csak Európáé.

 • Bíró Béla: Önszervezés és kölcsönösség

  A magyar Erdélyt még a román Ardealtól is fényévek választják el. Transilvaniáról és a róla szóló mondatokról, sőt narratívákról nem is beszélve.

 • Bíró Béla: Fasiszta kommunizmusok

  A nyugatiak hiába keresztelték át a nyelvi-kulturális asszimilációt integrációvá, ez a rendszer ugyanúgy nem reformálható, ahogyan a kommunizmus sem volt az.

 • Bíró Béla: Foggal és körömmel

  AKK nem válhat Angela Merkel klónjává. Angela Merkel ugyanis egy mintaszerűen sikeres Németország kancellárja volt.

 • Bíró Béla: Miért más az ugyanaz?

  A határon túli magyarokra nehezedő, vaskövetkezetességgel érvényesített asszimilációs kényszerek minden asszimilációs veszteség dacára sem voltak képesek maradéktalanul felmorzsolni az utódállamok magyar kisebbségeit.

 • Bíró Béla: Egy halottnak vélt eszme feltámadása

  Egy cselekvőképes Európa sok minden lehet. Szuperállam semmiképpen. A tagállamoknak kell saját érdekeiket európai szinten megfogalmazniuk és társaikkal összehangolniuk.

 • Bíró Béla: „Több dolgok vannak…”

  Immár nem az eltérő nézőpontok közti egyeztetésre (Aushandeln) megy ki a játék, hanem a „mindent-jobban-tudók” pozícióinak végérvényes megszilárdítására.

 • Bíró Béla: Német dilemma

  Merkel kimondta azt, ami jó ideje már mindenki számára nyilvánvaló, de a politikai közbeszédben szó sem igen eshetett róla, hogy ugyanis a 21. évszázad világa minden vonatkozásban fordulóponthoz jutott.

 • Bíró Béla: Véletlen-ország

  Ez a hipotézis nyilván „őrültség, de – Shakespeare-rel szólva – rendszer van benne” (román fordításban „e smânteală, dar cu socoteală”).

 • Bíró Béla: Miért gyalázat az arany középút?

  Szinte érthetetlen, hogy az arany középút napjainkban hogyan tehetett szert arra pejoratív mellékzöngére, melyet azok, akik manapság egyáltalán hivatkoznak rá, tulajdonítanak neki.

 • Bíró Béla: Fermi-paradoxon

  A természet irgalmatlan. És sajnos soha nem hazudik. Nem ő csap be bennünket, mi hajlunk arra, hogy becsapjuk önmagunkat.