Címke: Bíró Béla

 • Bíró Béla: „…de ki reagált jól?”

  Ideje volna tehát – miközben megteszünk mindent, amit lehet és értelmesnek mutatkozik – a járvánnyal kapcsolatos érveket és vádakat kiiktatni a politikából. Azaz: végképp lemondani az alig leplezett vagy leplezetlen kárörömökről.

 • Bíró Béla: Hogyan tovább?

  Vajon nem ezeknek a természetes erkölcsi érzékbe ütköző jelenségeknek a társadalmi gyökereit (lehetőségfeltételeit) kellene a szakmának mindenekelőtt  alapossággal felkutatnia?

   

 • Bíró Béla: Fogalmak inflációja

  Rasszistává nyilvánít mindenkit, aki nem antirasszista, homofóbbá és szexistává mindenkit, aki nem feminista, gyűlölködővé mindenkit, aki nem fogadja el legitimnek az illegális bevándorlók törvényellenes cselekedeteit.

 • Bíró Béla: A tárgyilagosság szentsége

  Tibiben az volt a rokonszenves, hogy egyrészt ugyanúgy ragaszkodott a zsidó-magyar identitásához, mint én a székely-magyarhoz. S romániaiságát sem tagadhatta meg soha.

   

 • Bíró Béla: Vírus és világpolitika

  Lehet, hogy az elnök néhány napon belül legyűri a betegséget, de az is lehet, hogy állapota rosszabbra fordul. S akkor valóban kiszámíthatatlan, hogy mi következhet.

 • Bíró Béla: Rendszerszintű zavarok

  Németország egy évtizeddel ezelőtt még a rend és a biztonság európai mintaképe volt. Mi vezethetett a mai zűrzavarhoz? Sokak szerint mindenekelőtt a kettős mérce is.

 • Bíró Béla: Esetek…

  A pártkatonák mindig maradiak (értsd: a szó köznapi értelmében  „konzervatívok”), mert az őket éppen helyzetbe hozó politikai garnitúrát kell  hatalmon tartaniuk. Vagy vissza kell segíteniük a hatalomba…

 • Bíró Béla: Érvek helyett érzelmek…

  Én, ha tehetném sem szeretnék senkit elhallgattatni. De ha engem valaki ennyire szenvedélyesen szeretne, legalább érveket instálnék.

 • Bíró Béla: Langyos zagyvaságok

  Hiába vagyunk különbözőek, mindkét tábor csak és kizárólag a saját „igazságát”, „értékeit”, érzelmeit hajlandó emberinek elfogadni. Az ellenfelet legszívesebben felkötné.

   

 • Bíró Béla: „A mi ázsiai jövőnk”

  Svájcban a kantonok szinte már teljes önállósággal rendelkeznek, ennek ellenére modellszerűen egységes állammá szerveződnek. Európa számára inkább Svájc lehetne a követendő példa, és nem az Egyesült Államok. 

 • Bíró Béla: Jószándékú gyűlöletkeltés

  Nemhogy kompromisszum, de párbeszéd sem lehetséges többé. Mindkét fél izzik a gyűlölettől. Az Uniónak azon kellene ügyködnie, hogy csökkentse a feszültségeket. Ehelyett inkább fokozza őket.

 • Bíró Béla: Paradox valóságérzékelés

  A román emberek többsége tudja, hogy szinte mindenben hazudnak neki, de mert úgy érzi, hogy a hazugság a hasznára van, színleg elfogadja őket.

 • Bíró Béla: Quo vadis, Nyugat?

  A francia nemzetállam ideálja hasonló miliőben jött létre. A „többség” (valójában egy csőcseléknyi kisebbség) terrorjaként, mely kizárt minden kisebbségi véleményt.S ezt a beállítódást a modern demokrácia sem tudta eltüntetni.

   

 • Bíró Béla: Mars a koporsóba!

  A tolerancia és gyűlöletbeszéd elutasításának pózában tetszelgő  gonoszságnak az egyik legújabb leleménye az idősebb generáció szavazati jogának megkérdőjelezésére irányuló, ez idő szerint még „tétova” javaslat.

   

 • Bíró Béla: Homo bellicus

  Még ha igaz lenne is a mondás, hogy aki békét akar, annak fel kell készülnie a háborúra, a mindinkább fölpörgő fegyverkezési hajsza önmagában is katasztrofális következményekkel járhat.

 • Bíró Béla: „Kulturális” forradalmaink

  A rasszista fehér férfi gyűlöletére alapozott teória a marxizmushoz hasonlóan ismét a múltat akarja végkép eltörülni, és működőképes emberi társadalmakat próbál káoszba taszítani.

 • Bíró Béla: Növekvő bizalmatlanság

  A képviseleti demokrácia képvisel ugyan, de korántsem azokat, akik – a rendelkezésükre álló kínálatból – a „legmegfelelőbb” jelölteket kiválasztják… Nyilvánvalóan a kínálat körül nem stimmel valami…

   

 • Bíró Béla: A farkaskutya és a rottweiler

  Ha az emberi kultúra több évezredes értékeit meg akarjuk őrizni, abban kellene egyenlőknek maradnunk, hogy a másikat nem próbáljuk magunkhoz idomítani. Merthogy éppen az tesz értékessé bennünket, hogy mások vagyunk.

 • Bíró Béla: Ki marad itt, ha még mi sem?

  Jó lenne észrevenni, hogy Trianon nem csak bennünket, határon túli magyarokat tett nyomorultakká, de (még inkább) azokat, akik nyomorultakká tettek bennünket.

 • Bíró Béla: Kedves olvasók!

  A provokáció- és a szólás szabadsága közt lényegbevágó különbség van.