Címke: Bíró Béla

 • Bíró Béla: Tárgyalni arany

  A fegyverek soha nem voltak haszontalanabbak, mint manapság. Fegyverekkel ma már gyakorlatilag mindent el lehet pusztítani, de megoldani semmit sem lehet. Tárgyalni arany.

 • Bíró Béla: Az RMDSZ és a tudatlanság fátyla

  Az elnökválasztási versenybe való belépéssel tehát olyan kisebbségek is érvényesíthetik az auditur et altera pars alapvető jogát, akik ezt „normális” körülmények közt egyáltalán nem, vagy csak nagyon korlátozottan tehetik meg.

 • Bíró Béla: Déja vu

  A nyugati elit jó ideje egyfajta politikai demenciában szenved, mind nyilvánvalóbb. Egyrészt fogalma sincs arról, hogy milyen világban él. Másrészt arra sem emlékszik, ami néhány perccel korábban történt.

 • Bíró Béla: Példabeszéd az 5 százalékról, avagy a negatív kamat

  Az igazi demokrácia nem csupán szólás- és gyülekezési szabadságot jelent, hanem és mindenekelőtt a másik fél érveinek meghallgatását, azt a meggyőződést, hogy a másiknak is lehet igaza.

 • Bíró Béla: A cél mégiscsak szentesítheti az eszközt?

  Kínosan nehéz eldönteni, hogy a valódi cél tényleg a klímaválság megfékezése-e vagy jóval inkább a politikai hatalom késedelem nélküli megszerzése. A nagy zöld menetelés a hatalom felé…

 • Bíró Béla: Az „integráció” zsákutcája

  Bármerre néz az ember, Nyugat-Európában mindenütt félig, vagy félig sem gondolt gondolatokkal találkozhat. A politikai elit vagy nem képes, vagy nem hajlandó tovább látni az orra hegyénél.

 • Bíró Béla: Fortyogó vulkán tetején

  Az angolok nem csak ellenünk teszik, amit tesznek, hanem bizonyos értelemben értünk is. Az persze már az Unió új vezetőitől függ, hogy (ők legalább) képesek lesznek-e levonni az őket érintő konzekvenciákat.

 • Bíró Béla: Illiberalizmus-szindróma

  Ha Orbán Viktor érveit sorra vesszük, tényleg egyértelművé válik, hogy nem a liberalizmussal van baja, hanem – tételesen is – a neoliberalizmussal. De azzal minden – valóban racionális – gondolkodónak van baja.

 • Bíró Béla: Nándorfehérvári vereség

  A magyarellenesség jegyében született Kis Antant kapott léket. S számos jelből ítélve ma már a szlovákok és a csehek is fontosabbnak tartják azt, ami a Duna-medencei népeket összeköti, mint azt, ami szétválasztja.

 • Bíró Béla: A populizmus színeváltozásai

  A környezetvédelem még azoknak az esetében is pusztán szólamnak bizonyul, akik a klímaválság megoldását a „legkövetkezetesebben” szorgalmazzák. A Zöldekről van szó.

   

 • Bíró Béla: Áldás vagy átok?

  A természet vagy az Isten nagyon is tudta, hogy miért szabta végesre az emberi életet. Aligha lehet kétséges, hogy ezt a legszentebb (de legalábbis annak vélt) teremtménye, az ember iránti tiszteletteljes szánalom jegyében tette.

 • Bíró Béla: A kizárólagosság válsága

  Ez is demokrácia: egymás kölcsönös elviselése. Legalábbis addig, amíg megtanuljuk egymást nem csupán elviselni, de tisztelni is. Továbbra is kölcsönösen.

 • Bíró Béla: A gloire visszaüt

  A muszlim hitnek még csak győzedelmesnek sem kell lennie, pusztán be kell vonulnia a maga „békés módján” a keresztények által önként átengedett hitbéli terekbe.

 • Bíró Béla: Téboly és utópia

  Egy államhatárok nélküli földgolyó álma romantikusnak és igazságosnak tűnhet, de korántsem realisztikus.

   

 • Bíró Béla: Szemközt a történelemmel

  Mindkét fél hajlamos a tűzzel játszani. A világ a kubai rakétaválság óta még nem került ennyire közel egy újabb katasztrófához. A háborús konfliktus kirobbanása ugyanis nem csak Amerikát és Iránt érinti.

   

 • Bíró Béla: Provokáció és előjog

  A politika és jog gyakorlatilag a dzsungel törvényének, a nyers hatalmi erőszaknak az elleplezését szolgálja. Ugyanazon politikai és jogi érvek – a jól ismert kettős mérce alapján – mindig az erősebb felet szolgálják.

   

 • Bíró Béla: Osztrák harababura

  Egész sor közvéleménykutatás is tanúsítja, hogy a nyugati állampolgárok több mint fele nem bízik meg a mainstream médiában. Úgy tekinti, hogy az gazdasági érdekcsoportot szolgál, s ennek jegyében gátlástalanul manipulálnak.

 • Bíró Béla: Felforgató „forradalmak” helyett építő reformok?

  Nem jobb- vagy baloldali „forradalmakra”, hanem demokratikus reformokra kell számítanunk. S ez a tény minden valódi demokratában nem annyira aggodalmakat, mint inkább óvatos reményeket ébreszthet.

 • Bíró Béla: Bevándorlás vs. klímaválság?

  A nemzetközi közösségben manapság zajló folyamatok ugyanolyan jóvátehetetlen károkat okoznak az emberiségnek, mint az egyes állat én növényfajok rohamos pusztulása az ökoszisztéma egészének.

 • Bíró Béla: „Riogatás” helyett

  A túlságosan magabiztos emberi intelligencia mind nyilvánvalóbban ennek a földi ökoszisztémában megmutatkozó intelligenciának a lehetőségfeltételeit számolja fel…