Alkotmányellenes a pártfinanszírozási törvény


-A A+Az alkotmánybíróság csütörtökön helyt adott a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a Népi Mozgalom Párt (PMP) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ötven képviselőjéből álló csoport által benyújtott óvásnak, és megállapította, hogy alkotmányellenes a politikai pártok tevékenységét és a választási kampányok finanszírozását szabályozó törvény.

Az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint az alkotmánybíróság megvitatta a 2006/334-es törvényt módosító és kiegészítő tervezet ellen benyújtott alkotmányossági kifogást, és egyöntetűen arra szavazott, hogy helyt ad annak, ugyanis a szóban forgó jogszabályt a képviselőház - amely döntő fórum volt ebben az ügyben - egy sor olyan módosítással fogadta el, amely gyökeresen megváltoztatta az eredeti tervezetet. Ezzel kizárták a szenátust ezen törvény elfogadásának procedúrájából, ami azt jelenti, hogy áthágták a kétkamarás törvényhozás elvét - állapította meg a testület. 

Az alkotmánybíróság ugyanakkor azt is kifogásolta a politikai pártok tevékenységét és a választási kampányok finanszírozását szabályozó törvény esetében, hogy az nem tesz eleget az egyértelműség, pontosság és kiszámíthatóság kritériumainak. 

Az alkotmánybíróság döntése jogerős és kötelező érvényű. 

Miről szól a törvény?

A képviselőház október 4-én fogadta el döntő házként a pártok finanszírozásáról szóló, 2006/334-es törvényt módosító tervezetet. 176 képviselő támogatta azt szavazatával, 96-an ellene voksoltak, 7 képviselő tartózkodott. A plénum jóváhagyta a jogi szakbizottság jelentésébe foglalt módosító javaslatokat, köztük azt is, amely szerint kiiktatják a jogszabályból a törvénytelen kampány-hozzájárulások elkobzását előíró cikkelyt. 

A törvénytervezet a politikai pártoknak nyújtott támogatás alsó küszöbét is megszabta. "A politikai pártoknak az állami költségvetésből évente kiutalt összeg nem lehet kisebb a bruttó hazai termék 0,01%-ánál, és nem haladhatja meg annak 0,04%-át" - írta elő a jogszabály, amely azt is szabályozta, hogy a politikai pártok kötelesek minden év április 30-áig benyújtani az Állandó Választási Hatósághoz (AEP) az előző pénzügyi évben a tagsági díjakból befolyt bevételről szóló jelentést, valamint azoknak a tagoknak a listáját, akik a bruttó minimálbér tízszeresénél nagyobb összeget fizettek be a pártnak. 

Egy újabb módosítás értelmében a politikai pártok minden év április 30-áig kötelesek lennének benyújtani az Állandó Választási Hatósághoz az előző évi bevételeikről és kiadásaikról szóló jelentést. 

Szigorú bírságok

A képviselőház által elfogadott módosítások között szerepel az is, amely szigorúbb bírságokat helyez kilátásba azokra az esetekre, amikor az adományok összege meghaladja a törvény által előírt küszöböt. Ezek a kihágások 10.000-től 25.000 lejig terjedő bírsággal sújthatók a javaslat szerint. Amennyiben a törvény által megszabottakon kívül más forrásokból is finanszírozzák a pártot, 15.000-től 50.000 lejig terjedő bírságra számíthatnak (amennyiben a tett nem minősül bűncselekménynek), és 100.000-től 200.000 lejig terjedő bírság róható ki arra az alakulatra, amelyik a törvény által meghatározott határidőig nem használja fel pártszékház vásárlására az adományként erre a célra kapott összegeket (amennyiben a tett nem minősül bűncselekménynek). 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselői nem értettek egyet a módosításokkal. Lucian Daniel Stanciu-Viziteu USR-s képviselő már a törvény megszavazásának napján bejelentette, hogy alkotmányossági kifogást fog benyújtani a jogszabály ellen. 

Az USR 29 parlamenti képviselője által benyújtott óváshoz a PMP 16 és a PNL 3 törvényhozója is csatlakozott, valamint két független képviselő is. 

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X