banner_066Zffpe_maszol_6fel_rmdsz-02.png
banner_VnNOCp39_maszol_6fel_rmdsz-01.png

Papíron ágrólszakadtak az EMNP jelöltjei

Nem veti fel a pénz az Erdélyi Magyar Néppárt parlamenti jelöltjeit, sőt néhányuk – bár magánvállalkozása van – létminimum alatt tengődik – derül a választási irodáknak leadott vagyonnyilatkozatukból.

Összeállításunkban az EMNP vezetőinek, illetve azoknak a képviselő- és szenátorjelöltjeiknek a vagyoni helyzetét vizsgáltuk, akik az RMDSZ által is befutónak tartott egyéni választókerületekben indulnak, így matematikailag van esélyük mandátumhoz jutni. Legtöbbjük vélhetően életében először töltötte ki a választási törvény által kért nyomtatványt, amely az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) honlapjára is felkerült.

Összességében megállapítható: kiugróan vagyonos ember nincs a jelöltek között. Ha nyilatkozataiknak hinni lehet, döntő többségüknek nincs egyetlen lej vagy euró megtakarított pénze sem, banki hitelt sem igen vettek fel. Személygépkocsi sincs minden EMNP-s jelölt udvarán, az 5 ezer eurót meghaladó ékszer- vagy műtárgygyűjtemény ritkaságszámba megy. Ami némelyikük tehetősségére utal, az inkább a birtokolt telkek vagy mezőgazdasági területek nagysága, illetve a lakóingatlanok száma.

Csomortányi levegőből él

Néhány EMNP-s jelölt egyenesen ágrólszakadt szegény. Kirívó eset Csomortányi István Bihar megyei képviselőjelölt, akinek vagyonnyilatkozata szerint semmije sincs: sem ingó sem ingatlan vagyona, illetve egyetlen lej jövedelme sem.Csomortanyi-Istvan-EMNP

Kirívó eset Taierling Johann Kovászna megyei képviselőjelöltté is, aki vállalkozóként nagy értékű ingatlanok, illetve egy Chrysler típusú gépkocsi tulajdonosa, ám mégis rejtély, hogy miből él. Vagyonnyilatkozata szerint ugyanis a legutóbbi pénzügyi évben nem kapott osztalékot, nem vett fel fizetést sem a cégétől, egyetlen jövedelme az a 8400 lej (havi 700 lej) volt, amelyet egyik ingatlana bérbeadásából kapott.

Csibi Zoltán Hargita megyei képviselőjelölt bevallott jövedelme ennél is kevesebb: mindössze 4 ezer lej (havi 333 lej). Minden bizonnyal a banki alkalmazottként dolgozó felesége béréből élnek, ám a választók nem tudhatják meg, mekkora ez az összeg, mert még a férj sem tudja. A vagyonnyilatkozat vonatkozó rubrikájában ugyanis ez áll: „bizalmas adat”. 

Az EMNT jól fizet

Nem lehet könnyű dolga Zakariás Zoltán Hargita megyei szenátorjelöltnek sem: cégtulajdonosként nagy összegű bankhiteleket vett fel, amelyeket bizonyára törlesztenie is kell. Kérdés azonban, hogy miből, ugyanis banki megtakarítása nincs, a vagyonnyilatkozatában szereplő éves jövedelme pedig mindössze 1600 lej (havi 133 lej).zakarias-zoltan

Hasonló gondokkal küszködhet László György Maros megyei képviselőjelölt is, akinek 120 ezer eurót kell törlesztenie úgy, hogy meg is tudjon közben élni az évi 5500 lejes (havi 558 lejes) jövedelméből.

Több néppárti jelöltnek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácstól (vélhetően a magyar állam által működtetett demokrácia-központoktól) kapott – nem is kicsi – fizetése biztosítja a megélhetését. Köztük van Gergely Balázs és Papp Előd, az EMNP alelnökei, illetve Portik Vilmos, a Maros megyei szervezet elnöke.

Hol akadt el Toró vagyonnyilatkozata? Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) honlapjára még nincs feltéve Toró T. Tibornak, az EMNP elnökének vagyonnyilatkozata. A nyomtatványt kitöltötte a Kovászna megyei szenátorjelölt, e nélkül ugyanis nem is fogadta volna el a jelölési dossziét a választási iroda. Az ANI honlapján található tájékoztatás szerint a jelöltek vagyonnyilatkozatait a választási irodáknak kell továbbítaniuk az ügynökséghez a leadásukat követő 48 órán belül.

Vagyonleltár megyei lebontásban

Az alábbiakban megyékre lebontva, adatszerűen közöljük a parlamenti mandátumra matematikailag esélyes néppárti jelöltek vagyoni helyzetét.

Sánta Imre Kovászna megyei képviselőjelölt egy 2000 négyzetméteres beltelken osztozik feleségével Sepsiszentgyörgyön. Egy 2003-a Renault gépkocsi tulajdonosa. Református lelkészként 22 ezer lej az éves jövedelme, felesége 1600 lej gyermeknevelési segélyt kapott.

Kovács István állatorvos Kovászna megyei szenátorjelölt 900 négyzetméteres beltelken osztozik feleségével Sepsiszentgyörgyön, akivel egy 110 négyzetméteres családi házban él. Két gépkocsija van: egy 2002-es Renault Trafic és egy 2001-es Ford Ka. Három éve 60 ezer lejes banki hitelt vett fel, amit 2024-ig kell törlesztenie. Évi 30 ezer lejt keresett, a felesége varrónőként 10 ezer lejt.

Derzsi Sámuel Kovászna megyei képviselőjelölt az Ex Libris kft. ügyvezetője. Feleségével egy 7600 négyzetméteres vásárolt kültelken és egy 5000 négyzetméteres beltelken osztozik Baróton, ahol egy 67 négyzetméteres tömbházlakásuk és egy 520 négyzetméteres családi házuk is van. A vállalkozó 250 ezer lej értékű ékszerekkel és értékes könyvgyűjteménnyel büszkélkedhet. Évi közel 100 ezer lejes jövedelmük származik a cég bevételeiből.

Taierling Johann Kovászna megyei képviselőjelölt az Arbour Tours kft ügyvezetője. Egy 75 hektáros mezőgazdasági terület és 1600 négyzetméteres kézdivásárhelyi örökölt beltelek egyhatoda van a tulajdonában. Egy 103 és egy 881 négyzetméteres családi házon, illetve egy 72 négyzetméteres hétvégi házon osztozik feleségével és gyermekével. Két gépkocsi van a garázsában: egy 2007-es Chrysler és egy 1994-es Opel. Mindössze 10 ezer lej van a folyószámláján, és egyetlen jövedelme az évi 8400 lej, ami ingatlan-bérbeadásból származik.Taierling-Johann-EMNP

Sorbán Attila Hargita megyei képviselőjelölt azSA & Cs Consulting kft. igazgatója. Összesen 2800 négyzetméteres csíkszeredai beltelkek és egy 68 négyzetméteres tömbházlakás tulajdonosa. Évi 14 ezer lejt keresett a saját cégénél, tanárnő feleségének 19 ezer lejes az évi fizetése, a vállalkozása számlájáról pedig évi 1000 lej osztalékot vett ki.

Csibi Zoltán Hargita megyei képviselőjelölt, helyi tanácsos. Egy 2200 négyzetméteres beltelek tulajdonosa Csíkszentimrefürdőn, van egy 66 és egy 110 négyzetméteres családi háza a községben. Két autója is van: egy 1996-os Dacia és egy 2000-es Opel. Évi 4 ezer lejt keres egy cég alkalmazottjaként, felesége a BRD-nél dolgozik, a fizetése azonban a jelölt vagyonnyilatkozata szerint bizalmas adat.csibizoltan

Székely Kinga Réka Hargita megyei képviselőjelölt, homoródszentpéteri lelkész egy 70 négyzetméteres székelyudvarhelyi tömbházlakás tulajdonosa. Két éve 45 ezer eurós hitelt vett fel 30 éves lejáratra. Lelkészként évi 14 ezer lejt, az unitárius püspökség tanácsosaként évi 16 ezer lejt keres, férje éves jövedelme 8640 lej.

Lázár Ede Hargita megyei képviselőjelölt egyetemi lektor a Sapientián. Egy 1250 négyzetméteres csíkszeredai és egy 800 négyzetméteres magyarországi beltelek tulajdonosa. Van egy 98 négyzetméteres családi házuk Csíkszeredában, egy 52 négyzetméteres tömbházlakásuk Nagybányán, illetve a családé egy 100 négyzetméteres magyarországi hétvégi ház fele része. Egy 2006-as Opel Astrát vezet. Fizetése a Sapientián évi 41 280 lej, feleségének jövedelme nincs.

Papp Előd Hargita megyei szenátorjelölt az EMNT PR-szakértője. Egy 70 négyzetméteres csíkszeredai tömbházlakáson osztozik a feleségével, illetve örökölte egy 70 négyzetméteres tömbházlakás negyedét. Évi 36 ezer lejes a fizetése az EMNT-nél, felesége a csíkszeredai konzulátuson dolgozik, ahol évi 34 600 lejt keres.

Zakariás Zoltán Hargita megyei szenátorjelölt a székelyudvarhelyi Horginter kft. igazgatója. Egy 3700 négyzetméteres beltelek és 1000 négyzetméteres mezőgazdasági terület tulajdonosa. Van egy 73 négyzetméteres tömbházlakása Székelyudvarhelyen. Hetvenezer lejes banki hitelét 2018-ig, 11 300 eurós hitelét 2020-ig, illetve egy harmadik, 12 300 eurós kölcsönét 2024-ig kell törlesztenie a banknál. Cégvezetőként mindössze 1600 lejt keresett a legutóbbi pénzügyi évben.

Tőkés András Maros megyei szenátorjelöltnek semmilyen vagyona nincs. Egyetlen jövedelme az évi 15 ezer lejes nyugdíja.

Jakab István Maros megyei szenátorjelölt a Bod Péter diakóniai központ igazgatója. Folyószámláján 22 ezer lejt tart. Évi 30 ezer lejt keres, felesége évi 20 ezer lejt, emellett tanácsadói szolgáltatásokat nyújtott évi 15 ezer lejért.

László György Maros megyei képviselőjelölt a Titan Expert Consult kft. ügyvezetője. Van egy 220 négyzetméteres családi háza Marosvásárhelyen, a garázsban pedig egy 2003-as Audija. Kölcsönt is vett fel, 120 ezer eurót 30 évre, ami 2037-ig kell törlesztenie. Cégvezetőként mindössze évi 5500 lejes fizetése van.

Portik Vilmos Maros megyei képviselőjelölt az EMNT PR-szakértője. Van egy 64 négyzetméteres tömbházlakása Marosvásárhelyen. Az EMNT-től kapott bére évi 16 ezer lej.portik vilmos

Szilágyi Zsolt Bihar megyei szenátorjelölt egyetemi lektor a Partiumi Keresztény Egyetemen. Összesen 5700 négyzetméter beltelek tulajdonosa Nagyváradon és Hargita megyében. Van egy 38 négyzetméteres tömbházlakása, két családi háza (83 és 107 négyzetméteres), illetve egy 72 négyzetméteres hétvégi háza. Egy 2002-es Skodát és egy 2011-es Seatot vezet. Bankszámláin összesen 36 ezer lej és 40 ezer euró van, egy része befektetési alapban. Egyetemi lektorként évi 24 ezer, Tőkés László európai parlamenti képviselő asszisztenseként évi 49 ezer lejt keres.

Nagy Barna József Bihar megyei képviselőjelölt az EMNT irodavezetője. Van egy 2005-ös Opelje. Szociális munkásként évi 9700, az EMNT irodavezetőjeként évi 14 ezer lejt keres, ezen kívül van egy 320 lejes ösztöndíja a Szülőföld Alaptól.

Csomortányi István Bihar megyei képviselőjelölt tervezőmérnök, ám vélhetően eltartják, mert sem vagyona, sem jövedelme nincs.

Magyar Károly Márton Szatmár megyei szenátorjelölt tervezőmérnök, egyéni vállalkozó. Van egy 2003-as Skodája. Egy tervező cég alkalmazottjaként évi 21 500 lejt, önálló vállalkozóként évi 5000 lejt keres.

Konglovits Éva Szatmár megyei képviselőjelölt a Litera kft. ügyvezetője. Férjével egy 79 négyzetméteres tömbházlakáson osztozik Nagykárolyban. Két hitelt is felvett: 14 ezer eurót 25 évre és 10 ezer lejt 10 évre. A cégénél évi 8 ezer lejt keres, évi 6600 lejt kap helyi tanácsosként, programozó férje évi fizetése 24 ezer lej.Konglovits-Eva

Katona József Szatmár megyei képviselőjelölt mezőgazdaságból él.Van 15 hektár mezőgazdasági területe Gencsen, emellett fél hektár beltelek, két családi ház (90 és 50 négyzetméteres) és egy 1987-es gyártmányú traktor tulajdonosa. Helyi tanácsosként évi 2280 lejt keresett, gazdálkodásból évi 10 ezer lejt.

Szőcs Sándor Kolozs megyei képviselőjelölt ügyvéd. Van 150 hektár erdője és 850 hektár mezőgazdasági területe Kolozs megyében. Emellett tulajdonosa egy 3800 négyzetméteres kereskedelmi célokra használt ingatlannak is. Egy 2005-ös Suzukit vezet. Ügyvédként évi 30 ezer lejt keresett.

Bákai Magdolna Szilágy megyei szenátorjelölt az EMNT PR-asszisztense. Gyergyószentmiklóson van egy 50 négyzetméteres tömbházlakása. Egy 2006-os Logan gépkocsit vezet. PR-asszisztensként évi 16 500, a gyergyócsomafalvi általános iskola aligazgatójaként 26 700 lejt, tolmácsként, fordítóként 1678 lejt keresett, emellett a Bethlen Gábor Alaptól kapott 650 lej ösztöndíjat.

Kasza András Szilágy megyei képviselőjelölt kárfelmérő az Astra biztosítónál. Van egy 5600 négyzetméteres beltelke, egy 405 négyzetméteres családi háza, egy 1999-es Mercedese. Fizetése évi 18 000 ezer lej.

Gergely Balázs Kolozs megyei képviselőjelölt az egyetlen az EMNP vezetői közül, akinek matematikailag sincs esélye parlamenti mandátumra választókerülete lakosságának etnikai megoszlása miatt. Az EMNP alelnöke egy 1600 négyzetméteres telken osztozik feleségével Feleken. Van egy 48 négyzetméteres lakásuk és egy 1988-as gyártmányú Citroenjük. Évi 36 ezer lejt kapott fizetésként az EMNT-től, felesége évi 39 ezer lejt keresett, a Kincses Kolozsvár Egyesülettől kapott évi 28 ezer lejes fizetését az egyesületnek adományozta.

Kimaradt?