Így kérhetnek mozgóurnát az elnökválasztásra az arra jogosultak


-A A+Mozgóurnát kérhet a novemberi államelnök-választásokkor az a szavazó, aki képtelen a helyváltoztatásra betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt, kórházban fekszik, szabadságvesztéssel járó büntetését tölti (és az ítélet révén nem fosztották meg szavazati jogától), vagy olyan jellegű tevékenységet fejt ki, amely nem teszi lehetővé, hogy elmenjen a szavazóhelyiségbe – döntött a Központi Választási Iroda (BEC).

A mozgóurna igényléséhez szükség van külön kérvényre, a betegséget vagy mozgáskorlátozottságot igazoló dokumentumok másolatára. A kérvényt a választópolgárnak kell aláírnia, feltüntetve születési dátumát és helyszínét, lakhelyét, személyazonossági igazolványának számát és tartózkodási helyét is. A kérvényt más személy – például egy hozzátartozója – is benyújthatja a nevében.

A mozgóurna-igénylést legkésőbb a választás előtti napon kell eljuttatni a választási irodához.

A szabadságvesztésüket töltő elítéltekkel – amennyiben az ítélet nem fosztotta meg őket szavazati joguktól – a börtönigazgató kötelessége közölni, hogy joguk van mozgóurnás szavazásra. A kéréseket az ő esetükben legalább két nappal a szavazás előtt kell benyújtani a börtönigazgatóhoz, aki legkésőbb a szavazás előtti napon továbbítja azokat a választási irodának. A házi őrizetben levő személyek is kérhetnek mozgóurnát, amennyiben legkésőbb a választások előtt egy nappal írásban megfogalmazták ezirányú igényüket, és eljuttatták azt a választási irodához.

Azok a személyek, akik tevékenységük jellegénél fogva nem mehetnek el a szavazóhelyiségbe, a munkáltató által kiállított igazolással bizonyíthaják, hogy a kérdéses napon 7 és 21 óra között nem hagyhatják el munkahelyüket.

A BEC leszögezi, hogy külföldön nem alkalmazható a mozgóurna.

A szavazás napján legalább két választási biztosból álló csapat száll ki azokra a helyszínekre, ahova mozgóurnát kértek. Magukkal kell vinniük a lepecsételt mozgóurnát, a szavazólapokat, a VOTAT feliratú pecsétet, a szavazás megtörténtét igazoló bélyegeket, egy tuspárnát, legalább egy, kéken író golyóstollat és a mozgóurnás szavazást igénylő személyek listáját a megfelelő személyazonossági adatokkal.

A mozgóurnákat a belügyminisztérium alkalmazottaiból álló alakulatok felügyelete alatt szállítják majd.

HIRDETÉSEZT OLVASTA MÁR?

X